Om oss

Ekegren arkitektur AB  har erfarenhet av ett brett spektrum av olika projekt, från fritidshus och villor till stora bostadsprojekt, från stadsgestaltning till byggande i historiskt känslig miljö.

Vi förespråkar en arkitektur med hållbarhetsprofil. Kontoret har genomfört projekt med enkla lågteknologiska lösningar, som jordkanal och naturlig ventilation, men även plusenergihus och passivhus med mer avancerade tekniska stödsystem.

Kontoret präglas av en hållning där geometrisk förenkling dels skapar utrymme för högre kvalité i rumslighet, material och detaljer, dels bidrar till lägre ekologiskt fotavtryck.

Vi tror på den genomarbetade produkten. En ambitiös projektering och en uppföljning där man säkerställer att det planerade också blir realitet, är vägen både till god arkitektur och god ekonomi.

Vi har, i olika konstellationer, deltagit i tre allmänna tävlingar: Europan 7 i Helsingborg, Europan 8 i Varberg och Entré syd i Lidköping, en tävling om ny stadsentré innehållande bland annat polishus. I samtliga fall har förslagen belönats med pris.

Utöver arbetet i projekt är undervisning på Chalmers en del av kontorets verksamhet, i byggnadsteknik och stadsbyggnad.