Arkitektritad villa

Att bygga eget hus är en av de största investeringarna ett hushåll gör. Det är ett stort beslut och en fantastisk resa. Vi hjälper er gärna under den resan.

Varför låta arkitekten rita huset?

Det finns åtskilliga typhus på marknaden. Vissa är bättre, andra sämre. Gemensamt är dock att typhuset vare sig är anpassat efter era behov eller platsen ni valt för projektet.

Vi ritar hus som både speglar era önskemål och ändå är så pass generellt att ni har ett bra andrahandsvärde vid försäljning och bevarad komfort om era preferenser ändras medan ni bor där.

Vi ritar hus som tar tillvara platsens kvalitéer. Det kan handla om utsikt, möjligheter till morgonsol vid frukostplatsen och insynsskydd mot gata eller granne.

Hur ser processen ut?

Projektet inleds med ett möte på kontoret där ni beskriver vad ni vill med projektet, hur er tomt är beskaffad och vi berättar hur en fortsättning av processen kan se ut – detta möte är kostnadsfritt.

När ni fattat ert beslut tar vi fram en uppdragsbekräftelse där vi skriver ner era tankar samt vad vi kommer att leverera och till vilket pris.

Därefter tar det första av arkitektarbetets två huvudskeden vid: bygglovshandlingsskedet. För att kunna bygga krävs bygglov och bygglovshandlingarna beskriver era avsikter för byggnadsnämnden. I detta skede tar vi fram projektets idé och gestaltning baserad på era önskemål. Under resans gång stäms förstås vårt arbete av med er.

Scan.png

 

När bygglov är beviljat är det viktigt att precisera intentionerna med projektet i ett bygghandlingsskede. Det handlar dels om att bestämma hur viktiga material och detaljer ser ut för att säkerställa att tänkta kvalitéer i projektet blir byggd verklighet – djävulen sägs ju sitta i detaljerna men det gör även mycket av upplevelsen av kvalitet i en byggnad - dels att ta fram en instruktion till byggarens arbete. Dessa ritningar används även vid upphandling av byggare, som en del i förfrågningsunderlaget.

Till sist är det av vikt att gå igenom ritningarna noggrant med byggaren innan byggstart. Vi förklarar hur vi har tänkt och byggaren kan komma med förslag till förbättringar och ställa frågor.

Vi rekommenderar också att en mindre budget avsätts för att kunna ta hand om frågor under byggets gång.

Vad kostar det?

Att köpa tjänster är inte billigt. Men att investera i noggrann planering och formgivning innan bygget drar igång är välinvesterade pengar. Kläder, bilar och möbler som efterfrågas starkt karaktäriseras av en hög genomarbetningsgrad när det gäller form och funktion. Er bostad kostar mångdubbelt mer och förtjänar åtminstone samma tankemöda som kaffebryggaren eller favoritsoffan.

Projekt är individuella processer beroende av kund och plats och det går inte att sätta pris på vare sig vårt arbete med bygglovs- eller bygghandlingar innan vi vet mer om ert projekt. Hör gärna av er så ses vi en stund hos oss på kontoret. 

Exempel på arkitektritade villor

Lågenergihus i Örebro
Garage, pool och trädgård, Örebro
Passivhus i Öijersjö
Villa R155 i Växjö
Villa R128 i Örebro
Fritidshus i Svanesund
Fritidshus i Klockhammar

DSCN0020.JPG