Återvinningsstation för Svenska Kyrkan

Återvinningsstation framtagen för att kunna passa vid olika typer av Svenska kyrkans församlingshem. Stommens träreglar är synliga exteriört och bildar en stillsam rytm i fasad. Fotografierna visar återvinningsstationen vid Frölunda kyrka.

Kärnfur. Reinzink. Sedum på tak.

År: 2019
Beställare: Frölunda pastorat
Arkitekt: Mikael Ekegren