Lågenergihus i Landskrona

Parallellt uppdrag. Dynamisk tvåplanslänga leder in i området. Gator pekar mot parken i norr. Av ekologiska och ekonomiska skäl väljs radhus som typ. Kalla funktioner ligger utanför uppvärmd volym. Energiförbrukning ner till 32 kWh/m2 och år.

Murad stomme. Trä och kopparfönster i olika liv. Sedum på tak.

År: 2011
Beställare: Hsb
Arkitekt: Mikael Ekegren