Ekegren arkitektur AB – arkitekt i Göteborg

Vi har erfarenhet av ett brett spektrum av olika uppgifter, från fritidshus och villor till stora bostadsprojekt, från stadsgestaltning till byggande i historiskt känslig miljö. Vi arbetar med nybyggnad och ombyggnadsprojekt, med privatpersoner och professionella beställare.

Vårt arbete präglas av geometrisk förenkling som dels skapar ekonomiskt utrymme för större omsorg om material och detaljer dels bidrar till ett litet ekologiskt fotavtryck.

Vi förespråkar en arkitektur med hållbarhetsprofil. Vi ritar lågenergihus med enkla tekniska stödsystem men även passivhus och plusenergihus.

Utöver arbetet i projekt är undervisning på Chalmers Arkitektur en del av kontorets verksamhet, inom ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.

Ekegren arkitektur AB består av två arkitekter i Göteborg, Mikael Ekegren och Dimitris Vassiliadis, och är en smidig lyhörd organisation som växer vid behov.

Vill du som är privatperson veta mer om vad det innebär är att anlita arkitekt klickar du på arkitektritad villa nedan.