Medarbetare

Mikael Ekegren

Mikael är arkitekt SAR/MSA utbildad i Graz och Göteborg, tog examen 1995. Erfarenheter från en mängd byggnadsprojekt och stadsgestaltningsuppgifter under anställningar på Sweco, Erséus Frenning och Sjögren arkitekter samt i egen verksamhet – mellan 2003 och 2007 som hälftenägare i Radar arkitektur & planering, sedan 2007 inom Lego arkitektur AB, efter 2017 under namnet Ekegren arkitektur AB. Dessutom är Mikael verksam i undervisning på Chalmers, inom ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.


Dimitris Z. Vassiliadis

Dimitris är arkitekt  SAR/MSA med examen från Tekniska Universitetet i Berlin 2001. Därefter följer anställningar på SEHW Architekten i Berlin, GF Konsult och Götenehus. Dimitris har en bakgrund som klassiskt utbildad timmerman. Hans arbete som arkitekt speglar både erfarenheten av det traditionella hantverket och en modernistisk syn på arkitektur. Dessutom är Dimitris certifierad kontrollansvarig.