Medarbetare

Mikael Ekegren

Mikael är arkitekt SAR/MSA utbildad i Graz och Göteborg, tog examen 1995. Erfarenheter från en mängd byggnadsprojekt och stadsgestaltningsuppgifter under anställningar på Sweco, Erséus Frenning och Sjögren arkitekter samt i egen verksamhet – mellan 2003 och 2007 som hälftenägare i Radar arkitektur & planering, sedan 2007 inom Lego arkitektur AB, efter 2017 under namnet Ekegren arkitektur AB. Dessutom är Mikael verksam i undervisning på Chalmers, inom ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.